Saker som kan göra det svårt i våra nära relationer

Saker som kan göra det svårt i våra nära relationer

☘Det är inte alltid lätt att se vad det är som sitter i vägen för att vi ska ha de relationer som vi längtar efter.

Här är några saker som kan ställa till det:

- Vi kämpar med våra egna inre konflikter

- Vi har en negativ självbild som påverkar hur vi är mot andra och hur vi uppfattar andra

- Vi har erfarenheter från tidigare upplevelser som kan sitta i vägen och färga den situation som vi upplever.

- Vi är inte vana att känna efter och uttrycka vad vi behöver

- Vi vet inte riktigt vad vi vill och hur vi vill ha det

Det kan göra att vi blir otydliga både för oss själva och andra.

- Vi kan ha svårt att kommunicera.
Vi kan känna en osäkerhet på hur vi ska uttrycka oss när det gäller något jobbigt eller känsligt.

- Vi kan vara rädda att låta andra människor komma nära

Fastän det samtidigt är det vi längtar efter allra mest.

Att låta människor komma nära, att mötas på riktigt,
det kan vara oerhört fint. Och det kan samtidigt kännas skrämmande när det är ovant.

- Vi vill bli sedda och förstådda, men är rädda för att visa vem vi är

Här finns ofta rädslor pga att vi är rädda för vad andra skulle upptäcka om de verkligen fick lära känna oss.

Gestaltterapi/coaching digitalt och i Stockholm

Varma hälsningar
Elisabet

Kommentera gärna: