Tvivel och personlig utveckling

Det är få saker i livet som hindrar dig mer än dina tvivel på dig själv, ditt värde och vad du är kapabel till att göra eller skapa.

 Det är viktigt att förstå att vi har många sidor och mycket kapacitet som vi kan utveckla. 

För mig blev starten på min personliga utveckling när jag var 28 år och jag kände att jag behövde göra något åt hur jag mådde.

Min självkänsla hade aldrig varit något vidare. Jag kände mycket rädsla och jag trivdes inte med mig själv. Jag kände mig ofta fel tillsammans med andra och tyckte att det var svårt med relationer. Min låga självkänsla gjorde att jag inte tog hand om mig utan levde ganska destruktivt, inte minst i mina relationer. 

 Efter en del sökande fastnade jag för gestaltterapi som kom att betyda väldigt mycket för mig. Det påverkade mig starkt att jag upplevde att "hela jag" fick vara med i terapirummet. Allt var välkommet. Alla mina positiva sidor, mina jobbiga och “knäppa” sidor fick komma fram. 

 Det blev en omvälvande upplevelse att få så mycket mer självkännedom, förståelse och acceptans för mig själv och få omvärdera det som jag upplevde var "fel" med mig själv.

Det var spännande att se och ta till mig så många fler sidor av mig själv. Se min kompetens. Mina brister. Mina förmågor. Min sårbarhet. Ta hand om mina rädslor. Känna min styrka. Och allt däremellan.

Acceptera mig själv och få känna mig värdefull som den jag är.
Nya aspekter av mig själv, andra människor och av livet började framträda.

Mer närvaro och medvetenhet om min intuition och mod att alltmer följa den var en väldigt värdefull del av min utveckling.
Glädje och fina relationer fick en allt större plats.

För mig har det varit fantastiskt. Idag är jag väldigt glad och tacksam över min 4-åriga utbildning i gestaltterapi, utbildning i föräldraskapskurser med mera och att hjälpa andra människor till en fin och hälsosam relation till sig själv, sina familjer, nära och kära.  

Kommentera gärna: