"From the first minutes of our meeting I felt understood and at ease.
Her sensibility to feel the energy and to see what’s really going on is remarkable. The techniques and tools (applying the LofA, TFT/NTT…) learned from Elisabet are very useful and effective.
I am very pleased and happy with our sessions together ...Thank you so much!”
Ramune MATHIEU  (one Lithuanian living in France, Haguenau)

Om mig


Min egen självkänsla var under uppväxten och som ung inget vidare. Jag trivdes inte med mig själv och det gjorde att jag också tyckte det var svårt med relationer. Jag kände mig ofta fel tillsammans med andra.

Min låga självkänsla gjorde att jag inte tog hand om mig utan levde ganska destruktivt.

Det fanns en längtan i mig att känna mod, tillit och frihet att vara mig själv, sidor som inte kunde komma fram så ofta.

När jag var 28 år kände jag att jag definitivt behövde göra något åt hur jag mådde. Efter en del sökande fastnade jag för gestaltterapi som kom att betyda väldigt mycket för mig.

Det som påverkade mig så starkt var att jag upplevde att "hela jag" fick vara med i terapirummet. Allt var välkommet. Alla mina positiva sidor och  mina “knäppa” sidor fick komma fram.

För mig blev det en omvälvande upplevelse att få upptäcka så mycket mer av mig själv och få omvärdera det som jag trodde var "fel" med mig.  Att se så många fler sidor av mig själv. Kunna acceptera dem och känna värme för mig själv. Se min kompetens. Mina brister. Mina förmågor. Att få vara sårbar. Känna min styrka. Och allt däremellan.

Nya aspekter av mig själv, andra människor och av livet började framträda. Livskänsla och glädje fick en allt större plats.

Det var fantastiskt. Och idag är det lika fantastiskt att se den här förvandlingen hos de människor jag jobbar med.


Viktiga delar i min utbildnings- och yrkesbakgrund:

Gestaltterapeututbildning 4 år, hos GestaltAkademin, Stockholm.
TFT/NTT - Neuro Tapping Technique,  MUIS (Mats Uldal International School of TFT) i Oslo.
Coachutbildning, QSCA Quantum Success Coaching Academy, USA-baserad
Aktivt Föräldraskap, småbarn/skolbarn, tonår
Fil. kand,  Stockholms universitet; socialantropologi och religionshistoria

Jag har bland annat arbetat som
barnskötare och 
mentalskötare