"From the first minutes of our meeting I felt understood and at ease.
Her sensibility to feel the energy and to see what’s really going on is remarkable. The techniques and tools I learned from Elisabet are very useful and effective.
I am very pleased and happy with our sessions together ...Thank you so much!”
Ramune MATHIEU  (one Lithuanian living in France, Haguenau)

Om mig


Min egen självkänsla var under uppväxten och som ung inget vidare. Jag trivdes inte med mig själv och det gjorde att jag också tyckte det var svårt med relationer. Jag kände mig ofta fel tillsammans med andra.

Jag var inbunden, nedstämd och rädd.

Min låga självkänsla gjorde att jag inte tog hand om mig utan levde ganska destruktivt.

När jag var 28 år kände jag att jag definitivt behövde göra något åt hur jag mådde. Efter en del sökande fastnade jag för gestaltterapi som kom att betyda väldigt mycket för mig.

Det påverkade mig starkt att jag upplevde att "hela jag" fick vara med i terapirummet. Allt var välkommet. Alla mina positiva sidor och  mina “knäppa” sidor fick komma fram.

För mig blev det en omvälvande upplevelse att få upptäcka så mycket mer av mig själv och få omvärdera det som jag tyckte var "fel" med mig.  Att se och ta till mig så många fler sidor av mig själv. Se min kompetens. Mina brister. Mina förmågor. Att få vara sårbar. Känna min styrka. Och allt däremellan. Kunna acceptera mig själv. Jag växte.

Nya aspekter av mig själv, andra människor och av livet började framträda. Livskänsla och glädje fick en allt större plats.

För mig var det fantastiskt. Och idag är det fantastiskt att få hjälpa andra människor till självkännedom, själacceptans, mer glädje, tillit, livskänsla och relationer med närhet och ömsesidighet.


Viktiga delar i min utbildnings- och yrkesbakgrund:

Gestaltterapeututbildning 4 år, hos GestaltAkademin, Stockholm.
TFT/NTT - Neuro Tapping Technique,  MUIS (Mats Uldal International School of TFT) i Oslo.
Coachutbildning, QSCA Quantum Success Coaching Academy, USA-baserad
Aktivt Föräldraskap, småbarn/skolbarn, tonår
Fil. kand,  Stockholms universitet; socialantropologi och religionshistoria