"From the first minutes of our meeting I felt understood and at ease.
Her sensibility to feel the energy and to see what’s really going on is remarkable. The techniques and tools I learned from Elisabet are very useful and effective.
I am very pleased and happy with our sessions together ...Thank you so much!”
Ramune MATHIEU  (one Lithuanian living in France, Haguenau)

Om migFör mig har det varit min egen längtan att få känna glädje, tillit, livskänsla, lugn och trygghet i mig själv och gemenskap med andra som har gjort att jag nu arbetar med att hjälpa och guida andra till de här viktiga känslorna och upplevelserna, som är gundläggande för att vi ska kunna leva ett gott liv.

Min egen självkänsla var under uppväxten och som ung inget vidare. Jag kände mycket rädsla och jag trivdes inte med mig själv. Jag kände mig ofta fel tillsammans med andra och tyckte att det var svårt med relationer.

Jag var inbunden och nedstämd. Livet var grått.

Min låga självkänsla gjorde att jag inte tog hand om mig utan levde ganska destruktivt. 

När jag var 28 år kände jag att jag definitivt behövde göra något åt hur jag mådde. Efter en del sökande fastnade jag för gestaltterapi som kom att betyda väldigt mycket för mig.

Det påverkade mig starkt att jag upplevde att "hela jag" fick vara med i terapirummet. Allt var välkommet. Alla mina positiva sidor och  mina “knäppa” sidor fick komma fram.

För mig blev det en omvälvande upplevelse att få upptäcka så mycket mer av mig själv och få omvärdera det som jag tyckte var "fel" med mig.  Att se och ta till mig så många fler sidor av mig själv.

Se min kompetens. Mina brister. Mina förmågor. Min sårbarhet. Ta hand om mina rädslor. Känna min styrka. Och allt däremellan. Att kunna acceptera mig själv. Få känna mig värdefull som den jag är.

Nya aspekter av mig själv, andra människor och av livet började framträda. Livskänsla och glädje fick en allt större plats.

För mig har det varit fantastiskt. Och idag är det fantastiskt att få hjälpa andra människor till självkännedom, själacceptans, glädje, tillit, livskänsla, trygghet i sig själv och relationer med närhet och ömsesidighet.


Viktiga delar i min utbildnings- och yrkesbakgrund:

Gestaltterapeututbildning 4 år, hos GestaltAkademin, Stockholm.
TFT/NTT - Neuro Tapping Technique,  MUIS (Mats Uldal International School of TFT) i Oslo.
Coachutbildning, QSCA Quantum Success Coaching Academy, USA-baserad
Aktivt Föräldraskap, småbarn/skolbarn, tonår
Fil. kand,  Stockholms universitet; socialantropologi och religionshistoria