Att sätta gränser och gräla på ett mer hälsosamt sätt

Att sätta gränser och gräla på ett mer hälsosamt sätt


Att sätta gränser är ett återkommande och viktigt ämne. Det kan handla om många olika sätt att se på det och vad vi menar när vi pratar om att sätta gränser.

Det brukar handla om i fall vi kan göra oss tydliga för oss själva och andra eller inte.


Här kommer några tips och förslag som jag tycker är användbara vid osämja med en vuxen, som inte handlar om vad vi kräver av en annan person, i stället säger vi klart och tydligt var vår egen gräns går. 


De kan ge en känsla av att mer kraft och att stå kvar i sig själv och inte förlora sig i situationen. 


Pröva om du känner skillnad på de två alternativen:

- Jag kommer inte att lyssna om du pratar till mig på det sättet
(i stället för "sluta vara otrevlig!" Du har rätt att bli respektfullt bemött)


- Jag kommer inte att prata med dig om du har den tonen/skriker åt mig
(i stället för "sluta skrika åt mig!" eller krympa ihop och fastna i rädsla)


- Jag ser det på ett annat sätt
(i stället för att genast utgå ifrån  "jag måste ha uppfattat det fel". Respektera din upplevelse)


- Jag förstår att du ser det på ett annat sätt
(i stället för "du har fel". Var öppen för och respektera den andres perspektiv)


Jag tänker mig tipsen ovan med fortsättningen ungefär så här:
- och jag är öppen för att vi ska prata vidare med varandra om det här


Det finns anledningar till att det är bra att vi lugnar oss innan vi går vidare i ett gräl/en jobbig diskussion; 


när vi är arga/rädda/uppjagade/känner oss hotade så är adrenalinet är igång. Det gör att vi tolkar det som hänt utifrån ett kamp/flykt/freeze-tillstånd, vilket ger sämre omdöme. 


Då agerar vi utifrån det tillståndet och då blir allt värre.


Ett sätt kan då vara att komma överens om att ta en paus på t ex en halvtimme, ta en promenad och sen mötas sen. Ni kommer då att kunna prata utifrån ett annat tillstånd.


Prata med varandra om hur ni vill hantera gräl/konflikter när ni har det lugnt och bra ihop, så att ni har en slags plan. 


Hoppas du fick med dig nåt hjälpsamt av tipsen.

Relationer är en pågående process. Vi kan göra bra saker och vi kan göra dåliga saker.

Det viktiga är att vi håller oss öppna och reflekterande. Då kan vi lättare återknyta till varandra när något gått snett i relationen.

Våra relationer betyder mycket för hur vi har det i livet.

Ta hand om relationen till dig själv och dina nära och kära.


Varma hälsningar

Elisabet

Kommentera gärna: