Att lyssna så den andre vill prata, att prata så den andre vill lyssna

Det här med att lyssna är en nyckel när vi vill skapa relationer med äkthet, ömsesidighet, kärlek och glädje.

Ibland tror vi att vi lyssnar men det är inte alltid så. Kan du känna igen dig i det här:

- Du tror du lyssnar men är egentligen upptagen med att tänka på vad du själv ska säga.
- Du tror att du lyssnar men väntar egentligen på att han/hon ska bli tyst så att du kan säga din mening.
- Du tror att du lyssnar men väntar på att få berätta vad lösningen på problemet är


Så hur kan vi lyssna på ett sätt som gör att vi kan förstå varandra? Och som gör att vi kan och törs öppna oss för varandra?

Det här gäller ju i alla relationer, med din partner, vän, med flera, men jag tar ett exempel:

din tonårsdotter kommer hem från skolan och det har hänt något jobbigt. Hon har blivit osams med en kompis.

Pröva det här:

Skapa utrymme. Slå er ner. Visa henne att du vill lyssna. 
Gör dig öppen. Släpp dina egna tankar och tolkningar en stund och bara var närvarande.
Ge den andre personen din fulla uppmärksamhet. Bara ta emot vad hon säger.
Lyssna
Lyssna efter känslor.
Återspegla det du hör. "Det låter som att det var jobbigt." "Det låter som att du blev ledsen". "Det låter som att du blev arg".

Låt bli att ge råd om du inte har frågat om lov först. Fråga i stället efter hur hon själv vill hantera situationen. Vad hon behöver.

Var ett stöd i att diskutera alternativ och möjliga konsekvenser.

Fråga gärna efter någon dag hur det har gått och hur det känns nu.

 Du stödjer henne i sina funderingar. Du håller dig lugn och skyndar inte på någon lösning.

Din dotter får utrymme. Får höra sig själv. Hon får märka hur hon i sig själv hittar perspektiv genom att prata med dig. Det blir väldigt stärkande för hennes självkänsla.

Också förtroendet för dig stärks när hon märker att du kan lyssna utan att "lägga dig i". Det visar respekt för hennes egen förmåga, samtidigt som du finns där som stöd.

Det kan kännas svårt att bara lyssna och vara närvarande, utan att samtidigt fundera ut en lösning om hur du kan hjälpa henne. Men det är en stor gåva att bara finnas där.

Tordas släppa egna prestationskrav och prestige om att man ska ge råd. Lita på att man är värdefull bara genom att finnas där och lyssna och ta emot.

Det här kan bli guldstunder. Man möts. Det kan bli en upplevelse av att möta varandra, samtidigt som båda möter sig själva.

Vad behöver du när det är något viktigt som du vill prata om?

"Du behöver vara fullt närvarande för att den andra personen ska höra sig själv."

Vet inte var citatet kommer ifrån, men det är väldigt bra tycker jag.

 

Kommentera gärna: