Att guida människor till att hitta trygghet i sig själv, att känna tillit och glädje och att kunna skapa fina relationer, är det som jag tycker så mycket om i mitt arbete