Att guida människor till att känna sina känslor, hitta sin glädje, tillit, trygghet i sig själv och att kunna skapa fina relationer är fokus i mitt arbete.