“Jag har lärt mig att läka mig själv. Jag upplever att jag känner mer på insidan. Känner att jag var uttorkad. Lite som en öken. Känns som att det finns mer liv i mig nu. Mer känsla. Mer glädje.”
Linda, Stockholm

 Det bästa du kan ge till dig själv och dina nära och kära är att ta ansvar för din egen utveckling och självkänsla/självmedvetenhet.
 


Att utveckla din självkänsla/självmedvetenhet och släppa gamla negativa föreställningar innebär att du lättare: 


- vågar stå upp för dig själv
- kan sätta gränser
- skapar respektfulla och kärleksfulla relationer
- kan göra autentiska livsval och leva efter vad som känns rätt för dig
- känner att du har ett värde i grunden oavsett yttre omständigheter
- tar du upp igen när du får svackor i livet
- accepterar och känner medkänsla med dig själv även när du har gjort något "fel" eller "dumt"
- känner mod, tillit till dig själv och livet
- blir mer fri att  vara dig själv och att trivas med den du är

- För många innebär det en djupare kontakt med sin andliga sida

 


Självkänslan är grunden för hur du har det i ditt liv


Genom att du får en bättre självkänsla i meningen självmedvetenhet, förståelse och medkänsla med dig själv, blir du tryggare och tydligare i dig själv.

Du kan göra val i olika livssituationer utifrån vad som är rätt för dig.

Du blir mindre upptagen av vad andra ska tycka.

Du lever mer autentiskt enligt dina egna värderingar. Det blir lättare att utveckla fina nära relationer.

Att utveckla en god självkänsla kan handla om:


Medvetenhet om hur du tänker

Är du medveten om hur du tänker om dig själv? Hur låter ditt “självprat” i dina tankar? Stödjer du dig själv och är “din egen bästa vän” eller drar du ner dig och kritiserar dig själv i det du gör och hur du är?

Ofta är vi inte medvetna hur vår monolog inne i huvudet låter. Men ta reda på det, lägg märke till och gör dig medveten om hur du pratar med dig själv. Det betyder väldigt mycket för hur din självbild ser ut.

Likaså hur du tänker om andra. Att tänka dömande och negativa tankar om andra, gör att vi förgiftar oss själva. 


Förstå och känna dina känslor

Att förstå dina känslor och känna dem innebär att du inte behöver överväldigas av dem. De får finnas utan att de styr dig. Våra känslor ger oss guidning i vad som är bra för oss. Du vet, det där med intuition och magkänsla. Det är värdefullt att ta på allvar och utveckla.

Det är viktigt att ge plats för både de jobbiga och sköna känslorna. Stänger man av vissa känslor, så förminskar man sin förmåga att känna alla känslor.

Att stänga av sina känslor ger en grå och livlös upplevelse av livet och relationer med andra människor och du blir främmande för dig själv. Livet blir att kännas “grått”och du kan sakna livskänsla, glädje och energi.

Jobbiga känslor som man länge har trängt undan kan man dock behöva närma sig försiktigt och med stort tålamod med sig själv. Det är inget man ska forsera. Man behöver få göra det i sin egen takt.

Medvetenhet och lyhördhet för sig själv är en viktig bit här.


Kommunikation

Det handlar om att hitta sätt att kommunicera, så du kan förmedla vad du tänker, känner och behöver. Att kunna sätta gränser och stå upp för dig själv på ett sätt som känns rätt för dig själv och som inte behöver såra andra människor.

Det handlar om att göra dig medveten om hur du lyssnar på andra människor, så att du verkligen tar in vad de säger och att du kan lyssna till deras behov (vilket inte automatiskt betyder att du ska tillfredsställa deras behov). 


Leva nu

Det är naturligt att våra tankar går mellan det som tidigare har hänt, nuet och framtiden. Visst är det bra att reflektera och lära sig av saker man har varit med om. Och visst är det bra att kunna planera, drömma och göra klart för oss vad det är vi vill uppleva.

Men om vi ägnar mesta tiden åt att älta det som har hänt eller oroar oss för det som eventuellt kan hända missar vi att uppleva livet som som det är Nu.

Som någon uttryckte det: att oroa sig för framtiden är som att betala ränta på ett lån som du inte har fått. Det tär på oss att oroa oss för det som har varit eller kan komma att hända. Det tar av vår livsenergi, vår hälsa, det stänger ner vår öppenhet för möjligheter, vår glädje och kreativitet.

Det gör också att vi får mindre tillgång till vår kapacitet att ta hand om och hantera det som faktiskt händer


Balans mellan närhet och att vara "självsam"

Det är värdefullt att utveckla en genuin relation till sig själv. Kunna känna harmoni och trivas i sitt eget sällskap. Att kunna vara ensam och tycka att det är skönt, vilsamt och påfyllande.

Det finns stora vinster i att lära känna sig själv mer.

Det innebär också att dina relationer till andra blir ärligare och rikare.

För många kan närhet till andra människor vara väldigt utmanande. Vi behöver hitta sätt att få vara "oss själva" och må bra även tillsammans med andra.


Kroppsförankring

Kroppsmedvetenhet/förankring är en viktig och försummad del för många av oss. Känslan av dig själv som en helhet. Kroppens förnimmelser, dina känslor, är instrument, en kompass, för att känna dig själv och dina behov.

Att kunna förankra dig i din kropp gör att du lättare hittar tillbaka till din stabilitet och lugn, som en grund att ta hand om dig själv i alla situationer.Göra genuina val

Genuina val - att göra val som är baserade på dina egna värderingar och leva autentiskt. Det kan krävas en hel del mod att följa det som är sant för en själv.

Vi har fått med oss mycket från uppväxten och omgivningen om hur man ska leva. Och visst är det bra att få lära sig sånt, annars skulle vi vara väldigt vilsna som barn och unga.

Som vuxen kan det dock vara dags att ifrågasätta mycket av det vi har lärt oss. Sånt som har varit bra för oss som barn kan vara väldigt hindrande för oss som vuxen då vi vill växa och utvecklas som människa.

Och så spännande det kan vara att ifrågasätta och pröva nya vägar och förhållningssätt!

Det är då vi växer och utvecklas."Elisabet har hjälpt mig med läkningen av djupa barndomssår som jag tidigare inte kommit åt. Trots att kände mig lite orolig innan lyckades jag släppa kontrollen så pass att jag vågade gå in i processen på ett för mig avgörande och nytt sätt. Detta tack vare att Elisabet är så proffsig, inkännande och trygg och hela tiden stämde av var jag befann mig. Jag känner stor tacksamhet och är full av tillförsikt inför framtiden."
Monica, Stockholm"Elisabet har bra närvaro, varm utstrålning och stort kunnande."
Jan, Stockholm


"Elisabet guided me through a varied and deep process during our coaching sessions. I really appreciated her emphatic and mindful way of coaching and her presence throughout the whole process. She supported me in reaching new insights and energetically shifting important blockages. Now I accept and love myself more easily and have become a deliberate creator in my life. I truly recommend Elisabet.“
Sabine from Frankfurt/Germany

"Elisabet har en lugn, trevlig och inkännande stil"
​Eva, Stockholm

Att jobba tillsammans med mig för att utveckla din självkänsla


Med öppenhet och nyfikenhet utforskar vi hur du har det.

Det handlar om upptäcka mer av dig själv och att du får bli mer av den du redan är i grunden.Vi möts digitalt eller i Stockholm