För dig som längtar efter närhet, ömsesidighet och glädje tillsammans med ditt barn!

Det är inte alltid lätt att vara förälder. Varken när vi har små barn, tonåringar eller vuxna barn.
Och det är inte alltid lätt att vara barn eller tonåring.

Konflikter, tjat och missförstånd kan ha blivit vardag. En vardag som varken du eller ditt barn trivs med.

Jag vill hjälpa er att skapa en relation som bygger på ömsesidig respekt och närhet och en vardag där ni kan prata utan att hamna i olöslig konflikt och där du slipper att tjata för att bli lyssnad på.

I coachingen jobbar vi med hur du kan:

 

  • kommunicera på ett sätt som gör att ditt barn vill lyssna på dig och anförtro sig till dig
  • lyssna "på riktigt" och se ditt barns behov bakom beteendet så att ni kan mötas
  • känna dig själv bättre; dina tankar, känslor och hur du agerar utifrån dem, så att du enklare kan välja ett förhållningssätt som gynnar relationen med ditt barn
  • förstå hur din egen uppväxt och erfarenheter har påverkat dig i ditt föräldraskap. Du ser vad du vill ”kliva ur” och vad som känns rätt för dig att leva enligt nu


Det handlar om att gå till mer närhet, ömsesidighet och glädje
 


"Jag vill tacka för den otroligt givande föreläsningen som du höll.
Jag hade inte trott innan att jag skulle få ut så mycket på bara några timmar men det fick jag verkligen!
Jag fick massa värdefulla tips och tankar."
Monica, mamma till tvillingar


"Jag fick med mig kunskaper om föräldraskap och en bredare syn på min roll som förälder, samt självreflektion. Elisabet är bra på att formulera och förmedla sitt budskap, en bra föreläsare"
Mohammad, Stockholm


"Föreläsningen gav mig insikter och kunskap. Elisabet är proffsig och lättsam"
Marianne, Stockholm


"Föreläsningen gav mig bra tips! Elisabet är tydlig och lyssnar bra"
Louise, Stockholm


"Elisabet tog oss med på en rejäl resa, där vi fick fundera, vända, vrida och fick nya perspektiv på vad föräldraskapet är för något"
Per-Arne Bellfjord, styrelseledamot BFA Barnen framför allt, förskolechef
föreläsning Göteborg


"Kursen har gett mig en mer respektfull relation till mina barn då jag tydligare ser och förstår deras behov."
Annika, mamma till dotter 9 år och son 4 år.


"Kursen har gett mig tid till eftertanke och erfarenhetsutbyte. Jag har utvecklat min förmåga att lyssna, vägleda, samspela och respektera."
Marika, mamma till Sarah 9 år


"Kursen har gett mig verktyg att förbättra relationen med mitt barn. Elisabet är en bra och inkännande kursledare och vi hade en bra stämning i gruppen."
Mia, mamma till Olivia 3 år.


 Priser:
Individuella samtal 950:- för 60 minuter
Parsamtal 1500:- för 60 minuter