Gestaltterapi 

(Gestaltterapi - från tyskans Gestalt = meningsfull helhet) inkluderar tankar, känslor, kropp, själ och kontakten med omgivningen

Gestaltterapin är min arbetsgrund i första hand för att hjälpa dig. Utifrån situationen och vad som passar för dig använder jag mig av olika övningar, guidade meditationer med mera för att öka din medvetenhet, ge kroppskännedom- och förankring för att du ska komma till mod, trygghet och känna att du är fri att vara den du vill vara.

För mig är medvetenhet om den andliga delen av oss, av livet, en viktig del i vårt växande.

Likaså medvetenhet om attraktionslagen, hur den fungerar och är en del av vårt liv.Vi arbetar utifrån nuet och låter det som är angeläget ta plats. Jag guidar och stödjer dig i din process.
Exakt under hur lång tid vi träffas beror på din situation men 3-12 månader är vanligt. Oftast ses vi antingen 1 gång i veckan eller varannan vecka on-line eller i Stockholm.

För dig som önskar ett mer omfattande stöd i vardagen har vi kontakt via messenger när behov uppstår.


Självkännedom, självacceptans och självkänsla

Genom vårt arbete med att utforska dina tankar, känslor, hur du agerar/kommunicerar utvecklar du mer självkännedom, självacceptans och självkänsla. Du blir medveten om hur du skapar dina relationer, ditt liv och samskapar tillsammans med andra människor. Du får möjlighet att hitta nya sätt att förhålla dig, som gör att du kan uppleva de relationer du längtar efter.

Humanistisk människosyn

Ordet gestalt i gestaltterapi kommer från tyskan och kan översättas till meningsfull helhet. Gestaltterapin bygger på en humanistiskt människosyn som innebär tron på att vi föds med en inre växtkraft och potential att bli den bästa versionen av oss själv.

Meningen med gestaltterapin är att komma till det genuina, autentiska i oss. Att lära känna våra resurser och bli mer av den vi är.


Tapping - Tankefältsteori/NeuroTappingTechnique

Jag använder mig även av Tankefältsteori/NeuroTappingTechnique, kallas även "tapping", som är en modern metod som kombinerar västlig, kognitiv tankegång med österns kunskap om kroppens energibanor.

När punkter på kroppens meridiansystem stimuleras lätt med fingertopparna samtidigt som man känner de oönskade känslorna/spänningarna aktiveras kroppens egen förmåga att dämpa/släppa den oönskade känslan/spänningen.Du är välkommen att kontakta mig för ett kostnadsfritt lära-känna-samtal på 30 minuter på Skype eller på telefon, så märker vi om jag är rätt person att hjälpa dig.

 


Gestaltterapi
Online och i Stockholm