“Jag har lärt mig att läka mig själv. Jag upplever att jag känner mer på insidan. Känner att jag var uttorkad. Lite som en öken. Känns som att det finns mer liv i mig nu. Mer känsla. Mer glädje.”
Linda, Stockholm


Självkänsla - fri att vara den du är


Det kräver mod att se sina olika sidor. Och det är då som vi växer. När vi ser vem vi är så sker en utveckling. Vi kan se vad vi vill bli mer av och även vad vi vill förändra. Vi ser nya sidor av oss själva och blir därmed "mer", vi växer. Vi ser nya perspektiv av oss själva.

Självkännedom, självacceptans och medkänsla med sig själv. Det är grunden.

Det bygger självkänsla.

En god självkänsla handlar om att kunna tycka om och acceptera dig själv som du är. Att kunna se och acceptera dina sidor som du är glad och stolt över och kunna acceptera även dem som du inte alls är förtjust. Och kanske till och med se att det finns positiva delar i dina "negativa" sidor.

Det handlar om att känna medkänsla med dig själv  när du har gjort något "fel" i stället för att klandra och döma dig själv. Att kunna förstå dig själv, hur du fungerar och agerar tillsammans med andra människor.

När du släpper en dömande negativ självbild, så ger det plats för mer energi och livskänsla.När du kan acceptera dina egna olika sidor, blir det också mycket lättare att acceptera andra människor och skapa nära och kärleksfulla relationer.

Att utveckla din självkännedom, självkänsla och släppa gamla negativa föreställningar ger att

 

  • Du känner dig fri att  vara dig själv!
  • Du vågar stå upp för dig själv
  • Du känner mer energi och glädje
  • Du skapar respektfulla och kärleksfulla relationer
  • Det är lättare att göra autentiska livsval och leva efter vad som känns rätt för dig
  • Du känner att du har ett värde i grunden oavsett yttre omständigheter
  • När du får svackor i livet tar du dig lättare upp igen
  • Du accepterar och känner medkänsla med dig själv även när du har gjort något "fel" eller "dumt"
  • För många innebär det en djupare kontakt med sin andliga sida
  • Du känner mer mod, tillit till dig själv och livet!


Självkänslan är grunden i hur du har det i ditt liv


Genom att du får en bättre självkänsla blir du tryggare och tydligare i dig själv. Du kan göra val i olika livssituationer utifrån vad som känns rätt för dig. Du blir mindre upptagen av vad andra ska tycka. Du lever mer autentiskt enligt dina egna värderingar.

I samtalsrummet kan vi fokusera på de här delarna, beroende på vad som är aktuellt för dig:

Medvetenhet om hur du tänker

Är du medveten om hur du tänker om dig själv? Hur låter ditt “självprat” i dina tankar? Stödjer du dig själv och är “din egen bästa vän” eller drar du ner dig och kritiserar dig själv i det du gör och hur du är?

Ofta är vi inte medvetna hur vår monolog inne i huvudet låter. Men ta reda på det, lägg märke till och gör dig medveten om hur du pratar med dig själv. Det betyder väldigt mycket för hur din självbild ser ut.

Märker du kritiska tankar, sluta med det. Pröva att ersätta dem med till exempel “det är ok”, “det är ingen fara”, “jag gjorde så gott jag kunde just då”

Likaså hur du tänker om andra. Ofta dömer vi andra bara på hur vi tycker att de ser ut och hur vi tolkar deras beteende. Kom ihåg att du inte vet vad som pågår inom andra människor.

Märk skillnaden hur det känns i dig om du tänker kritiska tankar om en person och sedan som ett experiment ändrar tankarna till till exempel “han gör nog så gott han kan”.

Vi mår själva bättre om vi tänker neutrala eller positiva tankar om andra. Att tänka dömande och negativa tankar, baserat på vår fantasi, gör att vi förgiftar oss. Dina tankar och tolkningar skapar dina upplevelser.

Kroppsmedvetenhet

Jag lägger mycket fokus på kroppen. Kroppsmedvetenhet är en viktig och försummad del för många av oss. Känslan av dig själv som en helhet. Kroppens förnimmelser är ett instrument, en kompass, för att känna dig själv och dina behov.

Att kunna förankra sig i sin kropp ger stabilitet och lugn, som en grund i alla situationer

Kommunikation

Det handlar om att hitta nya sätt att kommunicera, så du kan förmedla vad du tänker och känner. Att kunna berätta om dina behov på ett sätt som gör att andra människor lyssnar på vad du säger.

Det handlar om att göra dig medveten om hur du lyssnar på andra människor, så att du verkligen tar in vad de tänker och känner och att du lyssna till deras behov är (vilket inte automatiskt betyder att du ska tillfredsställa deras behov. Många gånger räcker det långt att bara lyssna och att den andre får känna sig hörd)

Förstå dina känslor

Att förstå dina känslor och orka känna dem innebär att du inte behöver överväldigas av dem. De får finnas utan att du behöver agera utifrån dem.

Det är viktigt att ge plats för både de jobbiga och sköna känslorna. Stänger man av vissa känslor, så förminskar man sin förmåga att känna alla känslor.

Det ger en avstängd känsla och du blir främmande för dig själv. Livet blir att kännas “grått”och du kommer att sakna livskänsla, glädje och energi.

Många känslor kan man dock behöva närma sig försiktigt och med stort tålamod med sig själv. Det är inget man ska forsera. Man behöver få göra det i sin egen takt.

Medvetenhet och lyhördhet för sina gränser är en viktig bit här.

Leva nu

Det är naturligt att våra tankar går mellan det som tidigare har hänt, nuet och framtiden. Visst är det bra att reflektera och lära sig av saker man har varit med om. Och visst är det bra att kunna planera, drömma och göra klart för oss vad det är vi vill uppleva.

Men om vi ägnar mesta tiden åt att älta det som har hänt eller oroar oss för det som eventuellt kan hända missar vi att uppleva livet som som det är Nu.

Som någon uttryckte det: att oroa sig för framtiden är som att betala ränta på ett lån som du inte har fått. Det tär på oss att oroa oss för det som har varit eller kan komma att hända. Det tar av vår livsenergi, stänger ner vår öppenhet för möjligheter, vår glädje och kreativitet.

Det gör också att vi får mindre tillgång till vår kapacitet att ta hand om och hantera det som faktiskt händer

Balans mellan närhet och att vara "självsam"

Det är värdefullt att utveckla en genuin relation till sig själv. Kunna känna harmoni och trivas i sitt eget sällskap. Att kunna vara ensam och tycka att det är skönt, vilsamt och påfyllande.

Det finns stora vinster i att lära känna sig själv mer.

Det innebär också att dina relationer till andra blir ärligare och rikare.

För andra kan närhet till andra människor vara det som allra mest utmanande. Vi behöver hitta sätt att få vara "oss själva" och må bra även tillsammans med andra.

Vi behöver ha en nära relation med någon annan människa för att må bra och få växa.

Göra genuina val

Genuina val - att göra val som är baserade på dina egna värderingar och leva autentiskt. Det kan krävas en hel del mod att följa det som är sant för en själv.

Vi har fått med oss mycket från uppväxten och omgivningen om hur man ska leva. Och visst är det bra att få lära sig sånt, annars skulle vi vara väldigt vilsna som barn och unga.

Som vuxen kan det dock vara dags att ifrågasätta mycket av det vi har lärt oss. Sånt som har varit bra för oss som barn kan vara väldigt hindrande för oss som vuxen då vi vill växa och utvecklas som människa.

Och så spännande det kan vara att ifrågasätta och pröva nya vägar och förhållningssätt! Det är då vi växer och utvecklas.


"Elisabet guided me through a varied and deep process during our coaching sessions. I really appreciated her emphatic and mindful way of coaching and her presence throughout the whole process. She supported me in reaching new insights and energetically shifting important blockages. Now I accept and love myself more easily and have become a deliberate creator in my life. I truly recommend Elisabet.“

Sabine from Frankfurt/Germany

 

Gestaltterapi

Online och i Stockholm