Gestaltterapi

Dialogen är grunden i gestaltterapin som är min arbetsgrund i första hand för att hjälpa dig. Utifrån situationen och vad som passar för dig använder jag mig av olika övningar, guidade meditationer med mera för att förtydliga, öka din medvetenhet, ge kroppskännedom- och förankring för att du ska komma till mod, trygghet och känna att du är fri att vara den du vill vara.

Som terapeut är jag aktiv och du får respektfull feed back från mig som guidning i ditt växande.Vi arbetar utifrån nuet och låter det som är angeläget ta plats. Jag lotsar och stödjer dig i din process.
Exakt under hur lång tid vi träffas beror på din situation men 3-12 månader är vanligt. Oftast ses vi antingen 1 gång i veckan eller varannan vecka on-line eller i Stockholm.

För dig som önskar ett mer omfattande stöd i vardagen kan vi också lägga till ett eget supportforum på Facebook där du kan få feedback och peppning mellan gångerna vi ses.

Du är välkommen att kontakta mig för ett kostnadsfritt lära-känna-samtal på 30 minuter online eller på telefon, så märker vi om jag är rätt person att hjälpa dig att utveckla mod, tillit och en god självkänsla så att du känner att du duger, vågar stå upp för dig själv och trivs med dig själv. Och kan utveckla fina relationer med dina nära och kära.Självkännedom, självacceptans och självkänsla

Genom vårt arbete med att utforska dina tankar, känslor, hur du agerar/kommunicerar utvecklar du mer självkännedom, självacceptans och självkänsla. Du blir medveten om hur du skapar dina relationer, ditt liv och samskapar tillsammans med andra människor. Du får möjlighet att hitta nya och mer tillfredsställande sätt att förhålla dig.

Humanistisk människosyn

Ordet gestalt i gestaltterapi kommer från tyskan och kan översättas till meningsfull helhet. Gestaltterapin bygger på en humanistiskt människosyn som innebär tron på att vi föds med en inre växtkraft och potential att bli den bästa versionen av oss själv.

Meningen med gestaltterapin är att komma till det genuina, autentiska i oss. Att lära känna våra resurser och bli mer av den vi är.


Tapping - Tankefältsteori/NeuroTappingTechnique

Jag använder mig även av Tankefältsteori/NeuroTappingTechnique, kallas även "tapping", som är en modern metod som kombinerar västlig, kognitiv tankegång med österns kunskap om kroppens energibanor.

När punkter på kroppens meridiansystem stimuleras lätt med fingertopparna samtidigt som man känner de oönskade känslorna/spänningarna aktiveras kroppens egen förmåga att dämpa/släppa den oönskade känslan/spänningen.