“Jag har lärt mig att läka mig själv. Jag upplever att jag känner mer på insidan. Känner att jag var uttorkad. Lite som en öken. Känns som att det finns mer liv i mig nu. Mer känsla. Mer glädje.”
Linda, Stockholm

 

Det bästa du kan ge till dina nära relationer är att ta ansvar för din egen utveckling och självmedvetenhet.

Att utveckla din självmedvetenhet, självkänsla och släppa gamla negativa föreställningar ger: 

 

 • Du vågar stå upp för dig själv
 • Du kan sätta gränser
 • Du skapar respektfulla och kärleksfulla relationer
 • Det är lättare att göra autentiska livsval och leva efter vad som känns rätt för dig
 • Du känner att du har ett värde i grunden oavsett yttre omständigheter
 • När du får svackor i livet tar du dig lättare upp igen
 • Du accepterar och känner medkänsla med dig själv även när du har gjort något "fel" eller "dumt"
 • För många innebär det en djupare kontakt med sin andliga sida
 • Du känner mer mod, tillit till dig själv och livet!
 • Du blir mer fri att  vara dig själv!


Självkänslan är grunden i hur du har det i ditt liv


Genom att du får en bättre självkänsla i meningen självmedvetenhet och medkänsla med dig själv, blir du tryggare och tydligare i dig själv. Du kan göra val i olika livssituationer utifrån vad som känns rätt för dig. Du blir mindre upptagen av vad andra ska tycka. Du lever mer autentiskt enligt dina egna värderingar.


En god självkänsla handlar om det här, bland annat:

Medvetenhet om hur du tänker

Är du medveten om hur du tänker om dig själv? Hur låter ditt “självprat” i dina tankar? Stödjer du dig själv och är “din egen bästa vän” eller drar du ner dig och kritiserar dig själv i det du gör och hur du är?

Ofta är vi inte medvetna hur vår monolog inne i huvudet låter. Men ta reda på det, lägg märke till och gör dig medveten om hur du pratar med dig själv. Det betyder väldigt mycket för hur din självbild ser ut.

Likaså hur du tänker om andra. Att tänka dömande och negativa tankar om andra, gör att vi förgiftar oss. 

Kroppsmedvetenhet

Kroppsmedvetenhet är en viktig och försummad del för många av oss. Känslan av dig själv som en helhet. Kroppens förnimmelser, dina känslor, är instrument, en kompass, för att känna dig själv och dina behov.

Att kunna förankra dig i din kropp ger stabilitet och lugn, som en grund att ta hand om dig själv i alla situationer

Kommunikation

Det handlar om att hitta sätt att kommunicera, så du kan förmedla vad du tänker, känner och behöver. Att kunna sätta gränser och stå upp för dig själv på ett sätt som känns rätt för dig själv och som inte behöver såra andra människor.

Det handlar om att göra dig medveten om hur du lyssnar på andra människor, så att du verkligen tar in vad de säger och att du kan lyssna till deras behov (vilket inte automatiskt betyder att du ska tillfredsställa deras behov). 

Förstå och känna dina känslor

Att förstå dina känslor och känna dem innebär att du inte behöver överväldigas av dem. De får finnas utan att de styr dig.

Det är viktigt att ge plats för både de jobbiga och sköna känslorna. Stänger man av vissa känslor, så förminskar man sin förmåga att känna alla känslor.

Det ger en avstängd känsla och du blir främmande för dig själv. Livet blir att kännas “grått”och du kommer att sakna livskänsla, glädje och energi.

Många känslor kan man dock behöva närma sig försiktigt och med stort tålamod med sig själv. Det är inget man ska forsera. Man behöver få göra det i sin egen takt.

Medvetenhet och lyhördhet för sina gränser är en viktig bit här.

Leva nu

Det är naturligt att våra tankar går mellan det som tidigare har hänt, nuet och framtiden. Visst är det bra att reflektera och lära sig av saker man har varit med om. Och visst är det bra att kunna planera, drömma och göra klart för oss vad det är vi vill uppleva.

Men om vi ägnar mesta tiden åt att älta det som har hänt eller oroar oss för det som eventuellt kan hända missar vi att uppleva livet som som det är Nu.

Som någon uttryckte det: att oroa sig för framtiden är som att betala ränta på ett lån som du inte har fått. Det tär på oss att oroa oss för det som har varit eller kan komma att hända. Det tar av vår livsenergi, stänger ner vår öppenhet för möjligheter, vår glädje och kreativitet.

Det gör också att vi får mindre tillgång till vår kapacitet att ta hand om och hantera det som faktiskt händer

Balans mellan närhet och att vara "självsam"

Det är värdefullt att utveckla en genuin relation till sig själv. Kunna känna harmoni och trivas i sitt eget sällskap. Att kunna vara ensam och tycka att det är skönt, vilsamt och påfyllande.

Det finns stora vinster i att lära känna sig själv mer.

Det innebär också att dina relationer till andra blir ärligare och rikare.

För andra kan närhet till andra människor vara det som allra mest utmanande. Vi behöver hitta sätt att få vara "oss själva" och må bra även tillsammans med andra.

Vi behöver ha en nära relation med någon annan människa för att må bra och få växa.

Göra genuina val

Genuina val - att göra val som är baserade på dina egna värderingar och leva autentiskt. Det kan krävas en hel del mod att följa det som är sant för en själv.

Vi har fått med oss mycket från uppväxten och omgivningen om hur man ska leva. Och visst är det bra att få lära sig sånt, annars skulle vi vara väldigt vilsna som barn och unga.

Som vuxen kan det dock vara dags att ifrågasätta mycket av det vi har lärt oss. Sånt som har varit bra för oss som barn kan vara väldigt hindrande för oss som vuxen då vi vill växa och utvecklas som människa.

Och så spännande det kan vara att ifrågasätta och pröva nya vägar och förhållningssätt! Det är då vi växer och utvecklas.


"Elisabet har hjälpt mig med läkningen av djupa barndomssår som jag tidigare inte kommit åt. Trots att kände mig lite orolig innan lyckades jag släppa kontrollen så pass att jag vågade gå in i processen på ett för mig avgörande och nytt sätt. Detta tack vare att Elisabet är så proffsig, inkännande och trygg och hela tiden stämde av var jag befann mig. Jag känner stor tacksamhet och är full av tillförsikt inför framtiden."
Monica, Stockholm


"Elisabet har bra närvaro, varm utstrålning och stort kunnande."
Jan, Stockholm


"Elisabet guided me through a varied and deep process during our coaching sessions. I really appreciated her emphatic and mindful way of coaching and her presence throughout the whole process. She supported me in reaching new insights and energetically shifting important blockages. Now I accept and love myself more easily and have become a deliberate creator in my life. I truly recommend Elisabet.“
Sabine from Frankfurt/Germany

"Elisabet har en lugn, trevlig och inkännande stil"
​Eva, Stockholm

 


Gestaltterapi/coaching

Online och i Stockholm


Trygga, respektfulla nära relationer:
 

 • Kunna ha olika åsikter och respektera varandra för det
 • Prata med varandra på ett respektfull sätt, även om man är osams.
 • Låta bli att medvetet såra och förolämpa
 • Ha svåra samtal och orka lyssna på varandra och känna samhörighet
 • Få göra misstag utan att bli skambelagd
 • Inga hot, uttalade eller outtalade, om avvisande även om man säger sånt som är obekvämt

Vad är viktigt för dig i dina nära relationer?

Kommunikationshinder

Det är så lätt att vi i all välmening pratar på ett sätt som faktiskt hindrar att vi skapar en fin kontakt med andra människor.

Det här tänker jag är viktigt när man vill berätta något som är viktigt och kanske känsligt:

 

Att den man pratar med inte:
 • Är dömande (kanske för att i all välmening få den andre att förstå ”bättre”)
 • Pratar mest om sig själv (kanske för att ge exempel och dela sin ”visdom”? )
 • Ger råd utan att man har bett om det och har en färdig lösning på det man berättar (för att vara hjälpsam och fixa problemet? för att snabbt kunna gå vidare till annat?)
 • Förmildrar det man säger och inte lyssnar på hur man upplever det (så man ska slippa må dåligt, vill avleda. För att han/hon själv som lyssnar kanske inte orkar höra sånt som är smärtsamt)
 • Psykologiserar och direkt ger en analys av det man berättar, i stället för att på riktigt lyssna (Kanske i all välmening för att ge perspektiv på situationen)

Det finns flera…

Vilket kommunikationshinder tycker du är jobbigast att möta när du vill berätta något?

Vilket kommunikationshinder händer det att du själv använder när någon annan vill berätta något som är viktigt för den personen?